Bekleyiniz...

İzahnameler ve Halka Arz Sirküleri

İzahname
EK 1 Esas Sözleşme
EK 2.1 01.01-30.09.2011 Tarihli Ara Dönem Finansal i Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
EK 2.2 31.12.2010,31.12.2009,31.12.2008 Dönemi Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
EK 3 Hukuki İnceleme Raporu
EK 4.1 Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş Değerleme Raporu
EK 4.2 Kırşehir Meytaş Mermer Fabrikaları Ticaret ve Sanayi A.Ş Değerleme Raporu
EK 5 31.12.2010 Tarihli Bağımsız Güvence Raporu
Kayda Alma Belgesi
SPK İzin Yazısı
Tescil Belgesi
Fiyat Tespit Raporu