Bekleyiniz...

Olağan Genel Kurul

2020
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar
Kar Payı Dağıtım Tablosu
Yönetim Kurulu Kararı
Gündem
Genel Kurul Davet Mektubu
Vekaletname
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı
Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmişleri
Bağımsızlık Beyanları   
2019
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Madde Tadili
Kar Payı Dağıtım Tablosu
OGK Toplantı Gündemi
Ek 3 Esas Sözleşme Madde Tadili
EK 2 Kar Dağıtım Tablosu
OGK Toplantı Bilgilendirme Dökümanı
OGK Toplantı Davet Mektubu
OGK Toplantısı Vekaletname
2018
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dökumanı Kar Dağıtım Tablosu
Olağan Genel Kurul Toplantı Davet Mektubu
Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname
2017
Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı Hazır Bulunanlar
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Gündemi  
Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Bilgilendirme Dökümanı
Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Davet Mektubu
Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı Vekaletname
Gündem
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Olağan Genel Kurul Davet Mektubu
Vekaletname
Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları  
2017 Yılı Bağımsızlık Beyanları  

2016
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar
Kar Dağıtım Tablosu
Gündem
Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Olağan Genel Kurul Davet Mektubu
Vekaletname

2015
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
Ek 3 Madde Tadili  
08.06.2016 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
EK 3 Madde Tadili
Kar Dagitim Tablosu
Vekaletname
Olagan Genel Kurul Davet Mektubu
Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani
Gündem

2014
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olagan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani
Vekaletname
Olagan Genel Kurul Toplanti Çagrisi
Gündem

2013
Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
EK 1  Bagimsiz Denetim Raporu , Mali Tablo ve Açiklayici Dip Notlari
EK 2 Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmisi
EK 3 Kar Dagitim Tablosu
EK 4 Bagis ve Yardim Politikasi
EK 5 Kar Dagitim Politikasi
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani
Vekaletnane
Olagan Genel Kurul Davet Mektubu
Gündem

2012
Olagan Genel Kurul Hazirun Cetveli
Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi Eki
Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanagi
EK 1 Genel Kurul Iç Yönerge
EK 2 Bagimsiz Denetim ve Mali Tablolar Açiklayici Dipnotlari  
EK 3 Yönetim Kurulu Aday Üyelerin Özgeçmisi
EK 4 Kar Dagitim Politikasi
EK 5 Ücretlendirme Politikasi
Genel Kurul Toplantisi Bilgilendirme Dökümani
Genel Kurul Davet Mektubu ve Vekaletname
Gündem
Yönetim Kurulu Karari

2011
07 2011 Nigbas A.S. GK Toplanti Tutanagi
07 2011 Nigbas A.S. GK Toplanti Hazirunu
2011 Yili Ana Sözlesme Tadil Metni
2011 Yili Gündem
2011 Yili Toplanti Daveti ve Vekaletname  
Bagimsiz Yönetim Kurulu Adaylari
2011 Yili Bagimsizlik Beyanlari  
2011 Yili Tutanak
2011 Yili Hazirun Cetveli

2010
2010 Yili Olagan Genel Kurul
2010 Yili Genel Kurul Hazirun Cetveli

2009
2009 Yili Olagan Genel Kurul
2009 Yili Genel Kurul Hazirun Cetveli

2008
2008 Yili Olagan Genel Kurul
2008 Yili Genel Kurul Hazirun Cetveli