Bekleyiniz...

Olağanüstü Genel Kurul

2013
23.08.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli
23.08.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı
23.08.2013 Tadilmetni
Ek-1 23 08 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Dökümanı
Ek-2 Genel Kurul Davet Mektubu ve Vekaletname
Ek-3 02 08 2013 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı
Ek-4 Tadilmetni

2011
12.09.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
12.09.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli
01.02.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
01.02.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli